ACASĂ
Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României
Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României
Soluții pentru împiedicarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Detalii despre proiect

Despre proiect

Multe procese din natură, de la creșterea unei colonii de bacterii până la răspândirea SARS-CoV-2, procese care variază în timp, pot fi descrise cu ajutorul unor funcții matematice (liniare, neliniare, exponențiale, parabolice, polinomiale, logaritmice etc, unele mai simple, altele complexe). Provocarea majoră a oricărui cercetător este aceea de a identifica funcția care surprinde cel mai fidel dinamica procesului din natură analizat (evoluția epidemiei HIV din SUA anilor 1980, de exemplu, a fost bine capturată prin estimări pe baza funcțiilor polinomiale). Noul coronavirus nu s-a propagat într-un mod haotic ci conform unui proces natural care urmează niște legi de bază.

Obiectivul principal al proiectului "Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României" este determinarea unei soluţii integrate pentru modelarea, simularea şi controlul dinamicii procesului de transmitere al virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Oportunitatea îndeplinirii acetui obiectiv constă în inexistenţa, la ora actuală, a unei astfel de soluţii care să poată fi utilizată pentru predicţia principalilor parametri ai pandemiei, respectiv ai sistemului sanitar, atât în raport cu timpul cât şi cu poziţia geografică. De asemenea, o altă oportunitate constă în inexistenţa, la ora actuală, a unei metode ştiinţifice de control a pandemiei. Determinarea şi simularea unui model matematic al procesului de transmitere a virusului ar permite realizarea unor studii referitoare la impactul pandemiei în societatea românească.

About

Parteneri

Implicați în proiectul de cercetare

UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
 

Autoritatea contractantă

Vizitează

UTCN
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 

Coordonator

Vizitează

IOMC
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București

Partener (P1)

Vizitează

SCBI
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
 

Partener (P2)

Vizitează

2
Orase
4
Institutii
10+
Oameni

REZULTATE

Stadiul actual de implementare a proiectului:

Etapa I de implementare a proiectului, având titlul "Determinarea modelului matematic pentru dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Simularea şi raportarea, pe baza rezultatelor simulării, a concluziilor referitoare la propagarea pandemiei şi referitoare la efectul pandemiei asupra populaţiei României, respectiv asupra sistemului sanitar.", a fost finalizată la data de 31 Decembrie 2020.

Etapa a II-a aferentă proiectului, având titlul "Determinarea modelului matematic cvasi-invers al procesului, simularea acestuia şi raportarea rezultatelor. Simularea modelului propus utilizând date provenite din alte ţări în scopul determinării factorilor procesului epidemiologic al COVID-19. Implementarea produsului software final, testarea şi validarea acestuia, respectiv elaborarea raportului final al proiectului.", a fost incepută la data de 1 Ianuarie 2021 și se află în curs de implementare. Această etapă va fi finalizată la data de 31 Mai 2021.


  Vezi rezultatele intermediare

×

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI

1 iunie 2020 - 31 mai 2021

CONTACT

Cluj-Napoca, RO

Prof. Dr. Ing. Vlad Mureșan

Telefon: 0744 420 906

Email: vlad.muresan@aut.utcluj.com